Новини

//

С.Д. Дизайн ООД открива процедура с публична покана във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-1.005-0006-C01

 
 

eu_fond_regionalno_razvitie                                                                                                             eu_inovacii_i_konkurentno_sposobnost

 

Във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-1.005-0006-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0006  „НАУЧНО ИНДУСТРИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ЦИФРОВ ТАХОГРАФ ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ С ПОДОБРЕНА ЗАЩИТА И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ИНТЕГРИРАН В СЪСТАВА НА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ИТС) ЗА ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ”,

С.Д.Дизайн ООД открива процедура с публична покана с предмет:

Придобиване на ДНА, необходими за разработването на продуктова  иновация, електронен цифров тахограф от второ поколение  с подобрена защита  и  функционалност  интегриран  в  състава на интелигентна транспортна система (ИТС) за логистично осигуряване на транспортната дейност.

Информация за процедурата и документи за участие може да намерите в приложения архив

.