Новини

//

Покана за заключителна пресконференция за реализация на проект

 
 

eu_fond_regionalno_razvitie                                                                                                             eu_inovacii_i_konkurentno_sposobnost

 

Уважаеми Дами и Господа,

Най-учтиво Ви каним да присъствате на ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за реализация на проект:

BG16RFOP002-1.005-0006 „НАУЧНО ИНДУСТРИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ЦИФРОВ ТАХОГРАФ ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ С ПОДОБРЕНА ЗАЩИТА И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ИНТЕГРИРАН В СЪСТАВА НА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ИТС) ЗА ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ”.

Проекта се реализира  с помощта на Европейски фонд за регионално развитие с европейско и национално съфинансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”.

Ще Ви запознаем с целите, дейностите и резултатите от проекта.

Събитието ще се проведе на 28.11.2019г  от 15,00 часа в офис сградата на С.Д.Дизайн ООД (INCOTEX) на адрес София, ул. Неделчо Бончев 2А.