Новини

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

11.06.2018

        На 1.06.2018 г. между С.Д.Дизайн ООД и Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството й на Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” се сключи Договор № BG16RFOP002-1.005-0006-C01 за безвъзмездна финансова [...]

„Лидер-Лайт България” ЕООД търси специалист продажби и маркетинг на светодиодно (LED) осветление

11.04.2017

„Лидер-Лайт България” ЕООД е иновативна компания, част от Консорциум ИНКОТЕКС ГРУП, с предмет на дейност – маркетинг и търговия на LED осветителни тела . Дружеството е част от Международния Холдинг – ИНКОТЕКС, който е с повече от 25 годишна история на пазара в областта на разработката, производство и продажба на LED oсветление и други електронни [...]

Лидер Лайт ще представи енергийноефективни светодиодни осветители на “Smart Cities”

17.01.2017

За поредна година Лидер Лайт ще вземе участие в изложението за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници Smart Cities. Тази година изложението ще се проведе между 7 и 9 март в Интер Експо Център. По време на събитието компанията ще демонстрира най-новите си модели енергоефективни светодиодни осветители. Производството на светодиодни осветители на Лидер Лайт се [...]

Нови модели касови апарати INCOTEX 181 KL и INCOTEX 133 KL

08.10.2014

Екипът на ИНКОТЕКС ГРУП разработи и одобри в БИМ специално за Вас – нашите настоящи и бъдещи клиенти – два нови модела електронни касови апарата. През м.септември ИНКОТЕКС ГРУП (С.Д.Дизайн ООД) сертифицира в БИМ два нови модела електронни касови апарата  – мобилен ЕКА INCOTEX 181 KL и настолен ЕКА INCOTEX 133 KL с мобилна връзка [...]

ЛидерЛайт: енергийна ефективност на Виа Експо, 5-7 март, 2014

05.03.2014

ЛидерЛайт България и тази година взе участие в изложението Виа Експо под наслов: Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Постарахме се да се представим с най-качествените си изделия, с много нови информационни материали и стилно оформление на дизайнерските осветители и рекламното ни пространство. Благодарим на всички, които посетихте щанда ни! Ще се радваме да работим [...]

12345...6