Монофазни електромери

//

Инкотекс 201 / Меркурий 201

 
 

Описание:

Измерване и отчитане по тарифи на активната енергия. Клас на точност 2,0 или 1,0. Номинален ток 5(50), 5(60) или 10(80)А. Датчик за тока-шунт. Показване на информацията на LCD-дисплей или електромеханичен брояч, защитен от външно електромагнитно въздействие. Миниатюрни габаритни размери. Монтаж на DIN-рейка или винтов. Модификация с вграден PLC-модем. интерфейси: телеметричен канал, PLС-модем
Функции:
Електромерите са предназначени за търговско отчитане на активната електроенергия в еднофазни променливотокови вериги и работят както автономно, така и в състава на автоматизирани информационно-измервателни системи INCOTEX PLC.

Функционални възможности:

  • технологичен запас за клас на точност;
  • прилагането на шунт за измерване на тока позволява да се извършва измерване при наличие на постоянна съставяща;
  • вграденият PLC-модем (опция) и импулсният изход позволяват да се използват електромерите както автономно, така и в информационно-измерителна система “INCOTEX PLC”;
  • малки габарити;
  • безвинтов корпус;
  • защита от кражба на електроенергия;
  • монтаж на DIN-рейка;
  • електромерът се комплектува по заявка на потребителя с преходна пластина с присъединителни размери на подменяните индукционни електромери.

Интерфейсът PLC осигурява:

  • Предаване на информация за потребената електроенергия с нарастващ резултат от момента на въвеждане на електромера в експлоатация.
  • Приемане на следната информация – мрежов идентификатор на вградения модем.