Спомагателно оборудване

//

ACT – IR220L

 
 

Описание:

Служи за безжична комуникация между електромер с IrDA-интерфейс и компютър. Интерфейс: Ir-DA <-> RS232.

 Функции:

Адапторът се свързва към компютъра чрез RS-232. Между адаптора и електромера трябва да има директна видимост и разстояние до 0,3 m.