Касови апарати с фискална памет
Малко описание за Категорията

//

Инкотекс 130Ф

 
 

Описание:

Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. ЕКАФП с бърз и безшумен термопринтер с една хартиена лента 57 mm и 32 символа на ред, два 10-разрядни, 7-сегментни LCD дисплеи, фискална памет с 2000 дневни отчета, ЕКЛ с над 7000 реда, поддържа ресторантски режим и фискален принтер, два RS-232, един RS-232/RS-485 интерфейс за електронна везна, персонален компютър, баркод скенер, външен принтер, акумулаторна батерия.

Спецификации:

 • Ресторантски режим – да
 • Режим “фискален принтер” – да
 • ЕКЛ – над 7000 реда
 • Стоки- от 1140 до 2770 (опция – над 13 000)
 • Структуриране на базата данни – да, с избор на две цени, баркодове и налични количества
 • Департаменти – 8
 • Оператори – 8
 • Стокови групи – 8
 • Мерни единици – 10
 • Плащания – 5
 • Щандове – 6
 • Клиенти – 50
 • Фискална памет – 2000 дневни отчета
 • Дисплей – два 10-разрядни, 7-сегментни LCD
 • Термопринтер – бърз и безшумен, тип ТПМ-021
 • Хартиена лента – една, ширина 57 mm
 • Символи на ред – 32
 • Шрифтове – 2
 • Клише – 5 реда
 • Рекламен текст – 2 реда
 • Графично лого – 384х144
 • Теглови баркодове – да
 • Налични количества – да
 • Валутен коефициент за плащане във валута – да
 • Отчети:
  • отчети по артикули и групи артикули
  • отчети по стокови наличности
  • отчети по стокови групи
  • отчети по департаменти
  • отчет по данъчни групи
  • отчети по оператори
  • отчет по продажби
  • дневен финансов отчет
  • отчет по фактури и клиенти
  • периодичен отчет
  • отчети на ФП по номера на блокове и по дати
 • Интерфейси:
  • електронна везна
  • персонален компютър
  • баркод скенер
  • външен принтер
 • Клавиатура – 12 цифрови и 17 функционални клавиша
 • Мрежово захранване – да
 • Акумулаторно захранване – да 6V, 1.3Ah
  • над 300 часа в режим на изчакване
  • печат на над 6000 реда с едно зареждане на акумулатора
 • Размери (mm)- 260 x 183 x 82
 • Маса (kg)- 1,3