Монофазни електромери

//

Инкотекс 200 / Меркурий 200

 
 

Описание:

Измерване и отчитане по тарифи на активната енергия. Съвременен дизайн. Възможност за управление на товарите. Монтаж на DIN-рейка или винтов.

 • Клас на точнocт: 2,0 (1,0);
 • Ном. напрежение: 230 V;
 • Номинален (макс.)ток: 5(50)А;5(60)А;
 • Брой тарифи: 4.
 • Интерфейси: CAN, PLС-модем

Функции:

Електромерите са предназначени за търговско отчитане на активната електроенергия в еднофазни променливотокови вериги и работят както автономно, така и в състава на автоматизирани информационно- измервателни системи INCOTEX PLC.

Функционални възможности:

 • Тарификаторът на електромера осигурява възможност за отчитане по 4 тарифи в 8 времеви зони на денонощието за 8 типа дни. Всеки месец от годината се программира по индивидуален тарифен план с оглед на автоматичен преход към зимно/лятно време. Минимален интервал  на действие на тарифа в рамките на едно денонощие – 1 минута.
 • Електромерите осигуряват измерване, отчитане, съхранение, извеждане върху течнокристален индикатор и предаване по интерфейси CAN, PLC  на следната информация:
  1. (а) количество отчетена активна електроенергия отделно по всяка тарифа и сумарно по всички тарифи:
   • общо от свалените показания;
   • към началото на всеки от 11 предходни месеца;
  2. (б) моментни стойности на мощността, тока, напрежението;
   • Програмируемо управление на мощността на натоварване (изключване, ограничаване).