Монофазни електромери

//

Инкотекс 202 / Меркурий 202

 
 

Описание:

Измерване и отчитане на активната енергия. Клас на точност 2,0 или 1,0. Номинален ток 5(50), 5(60) или 10(80)А. Електромера е предназначен за замяна на остарелите индукционни електромери и напълно съвпада с тях по монтажни и габаритни размери. Модификация с вграден PLC-модем. интерфейси: телеметричен канал, PLC-модем.

Функции:

Електромерите са предназначени за търговско отчитане на активната електроенергия в еднофазни променливотокови вериги и работят както автономно, така и в състава на автоматизирани информационно- измервателни системи INCOTEX PLC.

Функционални възможности:

  • технологичен запас за клас на точност;
  • прилагането на шунт за измерване на тока позволява да се извършва измерване при наличие на постоянна съставяща;
  • импулсният изход позволява да се използват електромерите както автономно, така и в информационно-измерителна система, допускаща приемане на отчетна информация в телеметрични импулси;
  • габаритните и присъединителните размери напълно съвпадат с  подменяните индукционни електромери;