Описание:

Измерване и отчитане по тарифи на активната енергия. Клас на точност 2,0 или 1,0. Номинален ток 5(50), 5(60), 10(80)А. Два датчика на датчик за тока – шунт във фазовата и токов трансформатор във нулевата вериги. Показване на информацията на LCD-дисплей или електромеханичен брояч, защитен от външно електромагнитно въздействие. Съвременна конструкция и дизайн.Разширена светодиодна индикация на състоянията. Модификация с вграден PLC-модем. интерфейси: телеметричен канал, PLС-модем.

Функции:

Електромерите са предназначени за търговско отчитане на активна електроенергия в еднофазни вериги на променлив ток и работят както автономно, така и в състава на автоматизирани информационно-измервателни системи INCOTEX PLC.

Функционални възможности:

 • Два  датчика на ток:
  • шунт във фазовата верига;
  • токов трансформатор във веригата на нулата;
 • използваният шунт извършва измерване при наличие на постоянна съставяща;
 • токовият трансформатор позволява да се фиксира енергопотребление при изкуствена „земя” или при разлика в токовете във фазата и нулата. Това отличава този електромер от останалите с повишената му защитеност от кражби на електроенергия.  
 • Разширена светодиодна индикация за режима на работа:
  • “Power” индицира, електромерът е включен към ел. мрежа;
  • “Earth” индицира неравенство на токовете във фазата и нулата и е индикация за несанкционирано енергопотребление;
  • “Reverse” индицира за инверсно ( обратно) включване на електромера;
  • “1600 imp/kWh” мига в такт с импулсния изход.
 • Импулсният изход позволява  използването на електромера както автономно, така и в система за автоматично отчитане и управление на енергопотреблението, допускайки приемане на отчетената информация в импулси от телеметрията;

Габаритните и присъединителните размери напълно съвпадат с тези на индукционните електромери.