Спомагателно оборудване

//

Инкотекс 220 / Меркурий 220

 
 

Описание:

Преобразува сигналите от интерфейс RS232 в CAN за създаване на последователни комуникационни канали за връзка в системите за промишлена автоматизация интерфейси: RS232 <-> CAN.

 

Функции:

«Меркурий 220» представлява преобразувател на интерфейс CAN в RS-232 и е предназначен за създаване на последователни комуникационни канали за връзка за оборудване на Автоматизирани системи за търговско отчитане на електроенергия “INCOTEX PLC” и системи за промшлена автоматизация, както и за включване към персонален компютър на един или няколко електромера “Меркурий 200”, «Меркурий 230» с вграден интерфейс CAN . Преобразувателят се включва с щепселно съединение DB-9F към свободното гнездо на  COM-порта на компютъра. В корпуса на щепселното съединение DB-9F е поместена схема на адаптора. Захранването на преобразувателя се осъществява от кабела на клавиатурата на персоналния компютър. Кабелът на клавиатурата се включва към съответното гнездо на преобразувателя.

 

Параметри:

  • Максимална скорост на предаване, bps – 115200
  • Щепселно съединение за включване към RS-232 – DB9
  • Максимален брой електромери, включвани към преобразувателя при условие, че захранването на интерфейсите на електромерите се осъществява от преобразувателя – до 10 електромера
  • Външно захранване на интерфейсите на уредите, V -  (5…9)± 10%
  • Максимален брой включвани електромери при условие, че захранването на интерфейсите на електромерите се осъществява от външен захранващ блок – 110
  • Максимална дължина на линията (CAN, RS485), m – 1000
  • Работен диапазон на температурите, С° – от 0 до +50