Спомагателно оборудване

//

Инкотекс 221 / Меркурий 221

 
 

Описание:

Преобразовател на интерфейс USB в CAN/RS-232/RS485. Предназначен е за свързване към персонален компютър на един или няколко електромера с вградени интерфейси CAN/RS-485, или за устройства с интерфейс RS-232. интерфейси: USB <-> CAN, RS485, RS232

 Функции:

«Меркурий 221» представлява преобразувател на интерфейс  USB в CAN/RS-232/RS485 и е предназначен за включване към персонален компютър на един или няколко електромера “Меркурий ”с вградени интерфейси CAN/RS-485, или на устройства с интерфейс RS-232 (които използват само RX, TX) . След зареждане на драйверите,  USB устройството се определя като виртуален порт COM. Ръководството за инсталиране на драйверите, както и самите драйвери се прилагат на CDROM. Схемата на включване на електромерите към персонален компютър е дадена в ръководството за експлоатация на електромерите. На платката на преобразувателя има  връзка Х4  за регулиране на режима на работа на преобразувателя ( установена – с “ЕХО” CAN, свалена – без “ЕХО” RS-485). Заводско изпълнение – връзката е установена. “ЕХО” – връщане на предадения от компютъра (контролера и т.н.) в преобразувателя байт. Всички интерфейсни изводи на преобразувателя имат галванично развързване от интерфейс USB на компютъра.

Спецификации

Основни технически характеристики:

  • Максимална скорост на предаване, bps – 115200
  • Щепселно съединение за включване към RS-232 – DB9
  • Максимален брой електромери, включвани към преобразувателя при условие, че захранването на интерфейсите на електромерите се осъществява от преобразувателя – до 10 електромера
  • Външно захранване на интерфейсите на уредите, V – (5…9)± 10%
  • Максимален брой включвани електромери при условие, че захранването на интерфейсите на електромерите се осъществява от външен захранващ блок – 110
  • Максимална дължина на линията (CAN, RS485), m – 1000
  • Работен диапазон на температурите, С° – от 0 до +50