Описание:

Използва за програмиране на мрежови адреси на електромерите с вградени PLС-модеми

Функции:

Технологичен модем “Меркурий 223″ (по-нататък ТМ) се използва за програмиране на мрежови адреси на абонатите (електромери с вградени PLС-модеми серия “Меркурий” и “INCOTEX”), предназначени за използване е състава на система за автоматизирано отчитане и събиране на данни по силова мрежа “INCOTEX PLC”. За връзка с външния свят, ТМ има два интерфейса: технологичен PLC-интерфейс, който се използва за програмиране на електромери (съединителят на интерфейса се намира върху горния капак на модема) и компютърен USB порт 1.1. По-долу е показана блоковата схема на ТМ. Заедно с ТМ се използва програма “TМcomm.exe”.

 

 

Файлове за Download