Описание:

Концентраторът на данни “Меркурий 225″ е устройство за събиране по мрежа 220 V на информацията от електромерите с вградени PLC-модеми. Концентраторът приема, натрупва и съхранява информацията за потреблението на електрическа енергия. интерфейс: RS485, RS232 

Функции:

Концентраторът “МЕРКУРИЙ 225″ e устройство за събиране на данни в електрически мрежи ниско напрежение и е предназначен за приемане, натрупване и запазване на данни за консумирана електроенергия, предадените от абонатните електромери “Меркурий” с вградени с PLC – модеми, по разпределителна еднофазна или трифазна мрежа с променлив ток 220/380V.

Концентраторът осигурява:

  • Приемане, обработкa и запазване на данните за енергопотребление за 1008 електромера;
  • Предаване на индивидуални и групови команди към електромери;
  • Синхронизация на вътрешен часовник за многотарифни електромери;
  • По необходимост превключване на тарифните зони на електромери;
  • Формиране на данни за аварийно-техническото състояние на системата;
  • Включване на GSM или радиомодеми, мрежови адаптори на мрежи ethernet за по-нататъшно предаване на информацията.

Общи положения:

Концентраторът от едната страна се включва към едно- или трифазна мрежа чрез PLC-интерфейса и от другата страна – към последователелен порт за връзка с GSM или радиомодеми, мрежови адаптори на мрежи ethernet за по-нататъшно предаване на информацията, персоналния компютър, или индустриален контролер.
След необходимото конфигуриране и установяване на вътрешен часовник, концентраторът започва да изпълнява роля на приемник и натрупва пакетите, които постъпват към него от електромери по фазовите проводници на силовата мрежа. За запазване на приетите пакети в концентратора има два натрупващи буфера: т.н. “Буфер на последните пакети” и т.н. “Буфер на последните месеци”. Броя на “запазените места” във всеки от тях е равен на броя на електромерите, които се поддържат от концентратора. Освен това, концентраторът има тъй наречет “прозрачен” режим на работа, при което полученият от електромера пакет освен запазването му в гореупоменатите буфери веднага се изпраща към буфера на предавателя на сериен порт.
Конфигуриране на концентратора се осъществява с помощта на програма “BMonitor.exe” и се определя в установяване на поддържаната от него мрежа и избор на режима на работата (“прозрачен / непрозрачен”). При капацитет на мрежата от 16 устройства пакетите от всеки от тях постъпват в концентратора с интервал приблизително 3 минути. При капацитет на мрежата от 1008 устройства този интервал е приблизително около 14 минути.

 

Файлове за Download