Описание:

PLC-модемът се вгражда като допълнителна платка в микропроцесорните електромери. Основните характеристики на устройството са понижена консумация на електрическата енергия и изключителна устойчивост по отношение на генерираните смущаващи електромагнитни въздействия и акустичен шум. Габаритни размери – 40х60х22 mm (заедно със собствен мрежови захранващ блок). На Фиг.1 е показана блоковата схема на модема .

Спецификации:

  • Захранващо напрежение, V – 220/230
  • Работен честотен диапазон, kHz  – 20-95 kHz
  • Амплитуда на предавателя на сигнала – 1В … 1,5V
  • Вид на приета модулация – PSK
  • Вид на предаване на модулация – OFDM
  • Тип външен интерфейс  – logic UART 3.3V
  • Габаритни размери, мм – 40х60х22
 

Файлове за Download