Монофазни електромери

 

Инкотекс 203

Измерване и отчитане по тарифи на активната енергия. Клас на точност 2,0 или 1,0. Номинален ток 5(50), 5(60), 10(80)А. Два датчика на датчик за тока – шунт във фазовата и токов трансформатор във нулевата вериги. Показване на информацията на LCD-дисплей или електромеханичен брояч, защитен от външно електромагнитно въздействие. Съвременна конструкция и дизайн.Разширена светодиодна индикация [...]

Инкотекс 202 / Меркурий 202

Измерване и отчитане на активната енергия. Клас на точност 2,0 или 1,0. Номинален ток 5(50), 5(60) или 10(80)А. Електромера е предназначен за замяна на остарелите индукционни електромери и напълно съвпада с тях по монтажни и габаритни размери. Модификация с вграден PLC-модем. интерфейси: телеметричен канал, PLC-модем. Функции: Електромерите са предназначени за търговско отчитане на активната [...]

Инкотекс 201 / Меркурий 201

Измерване и отчитане по тарифи на активната енергия. Клас на точност 2,0 или 1,0. Номинален ток 5(50), 5(60) или 10(80)А. Датчик за тока-шунт. Показване на информацията на LCD-дисплей или електромеханичен брояч, защитен от външно електромагнитно въздействие. Миниатюрни габаритни размери. Монтаж на DIN-рейка или винтов. Модификация с вграден PLC-модем. интерфейси: телеметричен канал, PLС-модемФункции:Електромерите са предназначени [...]

Инкотекс 200 / Меркурий 200

Измерване и отчитане по тарифи на активната енергия. Съвременен дизайн. Възможност за управление на товарите. Монтаж на DIN-рейка или винтов. Клас на точнocт: 2,0 (1,0); Ном. напрежение: 230 V; Номинален (макс.)ток: 5(50)А;5(60)А; Брой тарифи: 4. Интерфейси: CAN, PLС-модем Функции: Електромерите са предназначени за търговско отчитане на активната електроенергия в еднофазни променливотокови вериги и работят [...]