Система Инкотекс PLC

 

Инкотекс АМ231

PLC-модемът се вгражда като допълнителна платка в микропроцесорните електромери. Основните характеристики на устройството са понижена консумация на електрическата енергия и изключителна устойчивост по отношение на генерираните смущаващи електромагнитни въздействия и акустичен шум. Габаритни размери – 40х60х22 mm (заедно със собствен мрежови захранващ блок). На Фиг.1 е показана блоковата схема на модема . Спецификации: Захранващо [...]

Инкотекс 223 / Меркурий 223

Използва за програмиране на мрежови адреси на електромерите с вградени PLС-модеми Функции: Технологичен модем “Меркурий 223″ (по-нататък ТМ) се използва за програмиране на мрежови адреси на абонатите (електромери с вградени PLС-модеми серия “Меркурий” и “INCOTEX”), предназначени за използване е състава на система за автоматизирано отчитане и събиране на данни по силова мрежа “INCOTEX PLC”. [...]

Инкотекс 225 / Меркурий 225

Концентраторът на данни “Меркурий 225″ е устройство за събиране по мрежа 220 V на информацията от електромерите с вградени PLC-модеми. Концентраторът приема, натрупва и съхранява информацията за потреблението на електрическа енергия. интерфейс: RS485, RS232  Функции: Концентраторът “МЕРКУРИЙ 225″ e устройство за събиране на данни в електрически мрежи ниско напрежение и е предназначен за приемане, [...]

Инкотекс 225.1 / Меркурий 225.1

Концентраторът “Меркурий 225.1″ представлява усъвършенстван вариант на “Меркурий 225″. Отличава се с намалени габаритни размери и подобрени технически характеристики. Използва се за приемане на данните по трите фази, като три броя концентратори “Меркурий 225.1″ се обединяват чрез интерфейса RS-485. Интерфейс: USB, RS-485

Инкотекс 228 / Меркурий 228

GSM-шлюзът «Меркурий 228» е предназначен за организиране на отдалечен достъп до устройство или група устройства, снабдени със серийни интерфейси RS-485. Той се включва в състав на мрежовите устройства, обединени посредством интерфейсен кабел и осигурява дистанционен достъп до всяко устройство от мрежата по канал GSM. За най-пълно използване на пропусквателна способност на обикновенния гласов канал [...]