Спомагателно оборудване

 

Инкотекс 221 / Меркурий 221

Преобразовател на интерфейс USB в CAN/RS-232/RS485. Предназначен е за свързване към персонален компютър на един или няколко електромера с вградени интерфейси CAN/RS-485, или за устройства с интерфейс RS-232. интерфейси: USB <-> CAN, RS485, RS232  Функции: «Меркурий 221» представлява преобразувател на интерфейс  USB в CAN/RS-232/RS485 и е предназначен за включване към персонален компютър на един [...]

ACT – IR220L

Служи за безжична комуникация между електромер с IrDA-интерфейс и компютър. Интерфейс: Ir-DA <-> RS232.  Функции: Адапторът се свързва към компютъра чрез RS-232. Между адаптора и електромера трябва да има директна видимост и разстояние до 0,3 m.

Инкотекс 220 / Меркурий 220

Преобразува сигналите от интерфейс RS232 в CAN за създаване на последователни комуникационни канали за връзка в системите за промишлена автоматизация интерфейси: RS232 <-> CAN.   Функции: «Меркурий 220» представлява преобразувател на интерфейс CAN в RS-232 и е предназначен за създаване на последователни комуникационни канали за връзка за оборудване на Автоматизирани системи за търговско отчитане [...]