Трифазни електромери

 

Инкотекс 233

Многофункционален електромер Меркурий 233 е предназначен да регистрира активна и реактивна електрическа енергия в едно или две направления за директно или индиректно (чрез трансформатори) свързване в трифазна 3 или 4-проводна мрежа. Има възможност за многотарифен отчет и дългосрочно съхранение и пренос на натрупаните данни чрез цифров проводен интерфейс и безжични канали за комуникация към [...]

Инкотекс 231 / Меркурий 231

Измерване и отчитане по тарифи на активната енергия и мощност в едно направление. Клас на точност: 0,5S; 1,0S Ном. напрeжение: 230 V Ном. ток: 5А (макс. до 60 А) Брой тарифи: 4 Електромерът измерва параметрите на трифазната мрежа (фазните токове, напрежения, мощности и др.), съхранява профилите на товарите, създава дневник на събитията,За програмиране и [...]

Инкотекс 230 / Меркурий 230

Измерване и отчитане по тарифи на активната и реактивната енергия и мощност в две направления. Отчитане на загубите. Клас на точност: А/R: 0,5S /1,0 Ном. напрежение: 57,7 V; 230 V Ном.(макс.) ток: 5(7,5)А Електромерът измерва параметрите на трифазната мрежа (фазните токове, напрежения, мощности и др.), съхранява профилите на товарите и загубите, създава дневник на [...]