Фискални принтери

 

Incotex 300SM KL-Q

Съответства на изискванията на НАРЕДБА № H-18 от 13 декември 2006 г. (изм. и доп. ДВ. бр.80 от 28 септември 2018 г. вкл. ) за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлeнието им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Универсален – [...]

Инкотекс 300SМ KL

Фискален принтер INCOTEX 300SM KL се използва за регистрация на продажби и услуги, отпечатване на разписки за клиента, водене на дневния оборот и оборотите в ДДС групи, отпечатване на различни доклади, съхранение на данните от ежедневните отчети във фискалната памет, изпращане на ежедневните нулирани данни към сървъра на органа по приходите през GSM мрежа [...]

Инкотекс 300S KL

Фискален принтер INCOTEX 300S KL се използва за регистрация на продажби и услуги, отпечатване на разписки за клиента, водене на дневния оборот и оборотите в ДДС групи, отпечатване на различни доклади, съхранение на данните от ежедневните отчети във фискалната памет, изпращане на ежедневните нулирани данни към сървъра на органа по приходите през GSM мрежа [...]

Инкотекс 119М

Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. Фискален принтер с много бърз (110 mm/s) и безшумен термопечатащ механизъм и с автоматичен отрязващ механизъм, термохартията с ширина 80 mm и диаметър 80 mm, 48 символа на ред, графично лого 576 х 144 пиксела, фискална памет с 2000 записа и ЕКЛ с 20 000 [...]

Инкотекс 118М

Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. Фискален принтер с бърз (60 mm/s) и безшумен термопечатащ механизъм с лесно зареждане на хартиена лента, термохартията с ширина 57 mm и диаметър 50 mm, 32 символа на ред, фискална памет с 2000 записа и ЕКЛ с 28 000 реда, комуникация с компютър по [...]

Инкотекс 114М

Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. Фискален принтер – върхов модел с два много бързи (110 mm/s) и безшумни термопечатащи механизми и с автоматичен отрязващ нож за боновата лента, термохартия (80 + 80 mm), 48 символа на ред, графично лого 576 х 144 пиксела, фискална памет с 2000 записа, комуникация с компютър [...]