Софтуер

 
 
Модел

Описание

Връзка за сваляне
Всички Драйвер за комуникация на фискални устройства Incotex с компютър – 32bit  Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Всички Драйвер за комуникация на фискални устройства Incotex с компютър – 64bit  Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Всички Обслужващ софтуер: фискални устройства Incotex – 32bit  Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Всички Обслужващ софтуер: фискални устройства Incotex – 64bit  Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1