За нас

 
 

ИНКОТЕКС ГРУП е консорциум, обединяващ няколко фирми, с основна дейност разработка, производство, търговия и сервизно обслужване на електронни изделия. В състава му влизат следните фирми:

 • Инкотекс Системс ООД – осъществява производствената дейност на фискални устройства и търговско оборудване; Притежава сертификати по следните сандарти: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ОНSAS 18001:2007, ISO 27001:2013, MID
 • Европейска Електроника ООД – осъществява производствената дейност на електромери и системи за отчитане на електрическото потребление; Притежава сертификати по следните сандарти: ISO 9001:2015, ОНSAS 18001:2007, ISO 27001:2013
 • Лидер Лайт България ООД – осъществява маркетинговата, търговска, развойна, производствена и сервизна дейност на LED осветление в страната и чужбина; Притежава сертификати по следните сандарти: ISO 9001:2015, ОНSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013
 • С.Д. Дизайн ООД – осъществява разработката на нови изделия и адаптирането на съществуващи към производството; Притежава сертификати по следните сандарти: ISO 9001:2015, ОНSAS 18001:2007, ISO 27001:2013
 • Инкотекс Трейд Европа ООД – осъществява маркетинговата и търговската дейност; Притежава сертификати по следните сандарти: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ОНSAS 18001:2007, ISO 27001:2013
 • Инкотекс Сървис ООД – осъществява сервизната поддръжка на изделията в страната и чужбина; Притежава сертификати по следните сандарти: ISO 9001:2015, ОНSAS 18001:2007, ISO 27001:2013
 • Реалти ООД – осъществява инвестиционната политика; Притежава сертификати по следните сандарти: ISO 9001:2015, ОНSAS 18001:2007, ISO 27001:2013

 

Производството на Консорциума се осъществява в завод “ИНКОТЕКС” – гр. Ботевград от високо квалифицирани професионалисти. За качеството на продукцията допринасят и последните поколения SMD оборудване, доставени от JUKI” Japan, както и оптическата инспекция – Marantz Business Electronics”.

 
 

Снимки от завода: 
 

Номенклатурата от произвеждани електронни изделия включва:

 
 

ИНКОТЕКС ГРУП е награден със златни медали на Международния технически панаир в Пловдив през 2006 и 2007 г. за иновативните си решения – “Бягаща лента” (LED дисплей) и “PLC-modems”, което е уникално и защитено с международни лицензи постижение.

Консорциумът е официален партньор на световноизвестни компании като: “Texas Instruments” ,”Analog Devices”, “Microchip”, “Atmel”, “Epcos”, “Rohm”, “Philips” и др. Следвайки фирмената политика и партнирайки си с тези доставчици, ИНКОТЕКС прилага в своето производство най-новите технологии и предлага продукция с най-високо качество. Продукцията се разпространява в над 20 държави по света.

ИНКОТЕКС ГРУП има сертифицирани:

 • Система за управление на качеството – според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015;
 • Система за управление на околната среда – според изискванията на БДС EN ISO 14001:2015;
 • Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд – според изискванията на OHSAS 18001:2007;
 • Система за управление на сигурността на информацията – според изискванията на БДС ISO/IEC 27001:2013.
 
 

ISO 9001:2015 и OHSAS 18001:2007

 
 

Политика и цели по качество

 
 

Цели по здраве и безопастност на труда по OHSAS 18001

 
 

ISO 14001:2015

Политика и цели по околна среда

 
 

ISO 27001:2013