За нас

Инкотекс Груп е консорциум, обединяващ няколко фирми, с основна дейност разработка, производство, търговия и сервизно обслужване на електронни изделия
ИНКОТЕКС ГРУП е консорциум, в състава му влизат следните фирми:

Инкотекс Системс ООД – осъществява производствената дейност на фискални устройства и търговско оборудване; Притежава сертификати по следните стандарти: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, MID

Европейска Електроника ООД – осъществява производствената дейност на електромери и системи за отчитане на електрическото потребление; Притежава сертификати по следните стандарти: ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

Лидер Лайт България ООД – осъществява маркетинговата, търговска, развойна, производствена и сервизна дейност на LED осветление в страната и чужбина; Притежава сертификати по следните стандарти: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

С.Д. Дизайн ООД – осъществява разработката на нови изделия и адаптирането на съществуващи към производството; Притежава сертификати по следните стандарти: ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

Инкотекс Трейд Европа ООД – осъществява маркетинговата и търговската дейност; Притежава сертификати по следните стандарти: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

Инкотекс Сървис ООД – осъществява сервизната поддръжка на изделията в страната и чужбина; Притежава сертификати по следните стандарти: ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

Реалти ООД – осъществява инвестиционната политика; Притежава сертификати по следните стандарти: ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

Производството на Консорциума се осъществява в завод “ИНКОТЕКС” – гр. Ботевград от високо квалифицирани професионалисти. За качеството на продукцията допринасят и последните поколения SMD оборудване, доставени от “JUKI” Japan, както и оптическата инспекция – “Marantz Business Electronics”.