Новини

Ново осветление за децата от ЦДГ ”Слънце”

30.05.2012
По повод 1-ви юни – Деня на детето, ИНКОТЕКС Груп дари най-ново поколение осветителни тела със светодиоди на ЦДГ ”Слънце” в Ботевград. 
виж повече

Система за Управление на Информационната Сигурност, април, 2012

17.05.2012
Консорциум “ИНКОТЕКС Груп” успешно премина сертификационен одит на “Система за управление на информационната сигурност”съгласно международния стандарт ISO 27001:2005. Документите от одита са изпратени в централата на ТЮФ НОРД ЦЕРТ в Германия. Предстои издаването на сертификат номер 44 121 120 923 в регламентирания от процедурата срок.
виж повече

Нова сертификация за ЕКАФП

12.07.2011
Юни 2011 – Във връзка с приетите промени в Наредба № H-18 οт 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства,  „С.Д.Дизайн” ООД  сертифицира два  модела електронни касови апарати с вградени GPRS модем и КЛЕН — Контролна Лента на Електронен Носител: INCOTEX 131F KL и INCOTEX 180F KL.
виж повече

Официално откриване на LED производството

01.04.2011
На 1 април 2011 г. в Индустриална зона Микроелектроника, гр. Ботевград, министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков, заедно с президентa и вице-президентa на ИНКОТЕКС,  г-н Юрий Соколов и г-н Пламен Дочев, официално откриха най-новото производство на завод „Инкотекс” – на светодиодни чипове.
виж повече

ИНКОТЕКС се премести в нова сграда

13.12.2010
Декември 2010 – От началото на месец декември ИНКОТЕКС Груп се премести в нова собствена сграда . Тя се намира на гара Искър с адрес: София 1528, ул.”Поручик Неделчо Бончев” 2А. 
виж повече