Сертификати

ИНКОТЕКС ГРУП е награден със златни медали на Международния технически панаир в Пловдив през 2006 и 2007 г. за иновативните си решения – “Бягаща лента” (LED дисплей) и “PLC-modems”, което е уникално и защитено с международни лицензи постижение.

Консорциумът е официален партньор на световноизвестни компании като: “Texas Instruments” ,”Analog Devices”, “Microchip”, “Atmel”, “Epcos”, “Rohm”, “Philips” и др. Следвайки фирмената политика и партнирайки си с тези доставчици, ИНКОТЕКС прилага в своето производство най-новите технологии и предлага продукция с най-високо качество. Продукцията се разпространява в над 20 държави по света.

ИНКОТЕКС ГРУП има сертифицирани:
  • Система за управление на качеството – според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015;
  • Система за управление на околната среда – според изискванията на БДС EN ISO 14001:2015;
  • Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд – според изискванията на OHSAS 18001:2007;
  • Система за управление на сигурността на информацията – според изискванията на БДС ISO/IEC 27001:2013.

ISO 9001:2015 и OHSAS 18001:2007

Политика и цели по качество

Цели по здраве и безопастност на труда по OHSAS 18001

ISO 14001:2015

Политика и цели по околна среда

ISO 27001:2013