Сертификати

ИНКОТЕКС ГРУП е награден със златни медали на Международния технически панаир в Пловдив през 2006 и 2007 г. за иновативните си решения – “Бягаща лента” (LED дисплей) и “PLC-modems”, което е уникално и защитено с международни лицензи постижение.

Консорциумът е официален партньор на световноизвестни компании като: “Texas Instruments” ,”Analog Devices”, “Microchip”, “Atmel”, “Epcos”, “Rohm”, “Philips” и др. Следвайки фирмената политика и партнирайки си с тези доставчици, ИНКОТЕКС прилага в своето производство най-новите технологии и предлага продукция с най-високо качество. Продукцията се разпространява в над 20 държави по света.

ИНКОТЕКС ГРУП има сертифицирани:
  • Система за управление на качеството – според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015;
  • Система за управление на околната среда – според изискванията на БДС EN ISO 14001:2015;
  • Система за управление на сигурността на информацията – според изискванията на БДС ISO/IEC 27001:2013;
  • Система за управление на здравето и безопасността при работа - съгласно изискванията на БДС EN ISO 45001:2018;
  • Система за управление на енергията - съгласно изискванията на БДС EN ISO 50001:2018.

ISO 27001:2013

ISO 9001:2015 ; ISO 14001:2015 ; ISO 45001:2018

ISO 50001:2018

ISO 27001:2013

Политики и цели на Инкотекс Груп по: Качество; Здраве и безопасност на труда; Опазване на околната среда; Сигурност на информацията; Енергийна ефективност.